«Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI „Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки” (зі змінами) «

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища, ураховуючи подання облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії облради з питань екології та енергозбереження, з метою створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення Дніпропетровської області шляхом зменшення антропогенного навантаження й відновлення довкілля за рахунок упровадження інноваційних технологій виробництва, зменшення викидів парникових газів, поліпшення стану водних об’єктів області та підвищення рівня екологічної культури і свідомості суспільства обласна рада                  в и р і ш и л а: