«Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 683-34/VI „Про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки” (зі змінами)»

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону дитинства”, Конвенцією ООН про права дитини, рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI „Про стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року”, з метою підтримки дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, ураховуючи подання облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, обласна рада  в и р і ш и л а:

 

  1. Внести зміни до рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 683-34/VI „Про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки (далі – Програма):

1.1. Доповнити Перелік завдань і заходів Програми пунктом 3. Підтримка дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів (додаток 1).

1.2. Доповнити Показники оцінки ефективності виконання Програми пунктом 3. Підтримка дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів (додаток 2).

1.3. Викласти в новій редакції пункти 8, 9 паспорта Програми            (додаток 3).

  1. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на службу у справах дітей облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді.