«Про Програму підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської області у 2017 – 2021 роках»

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою організації виконання основних  напрямів Концепції розвитку сільських територій, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня  2015  року    № 995-р, подальшого розвитку галузі сільського господарства у Дніпропетровській області, ураховуючи звернення асоціації фермерів та приватних землевласників України у Дніпропетровській області, зважаючи на подання облдержадміністрації, висновки і рекомендації постійної комісії облради з питань агропромислового комплексу та соціального розвитку села, обласна  рада в и р і ш и л а:

 

  1. Затвердити Програму підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської області у 2017 – 2021 роках (додається).

 

  1. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, контроль − на постійну комісію обласної ради з питань агропромислового комплексу та соціального розвитку села.
Голова обласної ради
Гліб Пригунов