«Про регіональну програму інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2017 – 2019 роки»

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись законами України „Про Національну програму інформатизації”, „Про державні цільові програми”, постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання цільових програм”, від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, ураховуючи звернення облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою, обласна рада в и р і ш и л а:

  1. Затвердити регіональну програму інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2017 – 2019 роки (додається).

2. Координацію роботи з виконання цього рішення доручити управлінню інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, контроль покласти на постійну комісію обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою.

Голова обласної ради
Гліб Пригунов