«Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки»

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, ураховуючи звернення голови Дніпропетровської облдержадміністрації, висновки постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та спорту, обласна рада  в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки (згідно з додатком).
  2. Рекомендувати структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, закладам культури обласного підпорядкування, громадським організаціям, які визначені як виконавці, забезпечити виконання заходів, передбачених цією Програмою.
  3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та спорту.
Голова обласної ради
Гліб Пригунов

Додаток 1