«Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року «

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, „Про фізичну культуру і спорт”, відповідно  до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1320-р
„Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”, ураховуючи звернення облдержадміністрації, висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та спорту, обласна рада
в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Цільову соціальну комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року (згідно з додатком).

 

  1. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління молоді і спорту облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та спорту.
Голова обласної ради
Гліб Пригунов