Запрошення до участі у торгах/Invitation for Bids

Запрошення до участі у торгах

Україна

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання (UDHEEP)

 

Дата: 20 квітня 2017 року

Позика №: 8387-UA

ЗУТ №: UDHEEP-DNP-IFB-04


 

 1. Дане Запрошення до участі в торгах видається на підставі Загального повідомлення про закупівлю в рамках даного Проекту, яке було опубліковане в «UN Development Business» 8 вересня 2014 року.
 2. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у доларах США для фінансування «Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України (UDHEEP)» і планує направити частину коштів на здійснення правоможних виплат за контрактом UDHEEP-DNP-ICB-04 на Технічне переоснащення котелень у місті Дніпро.
 3. Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради» запрошує правоможних учасників подавати запечатані заявки на проектування, виготовлення, випробовування, доставку, монтаж, проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію установок та обладнання для технічного переоснащення семи (7) котелень (далі – об’єктів) у місті Дніпрі. Торги проводитимуться згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів відповідно до Посібника Світового Банку «Закупівля товарів, робіт і не консультаційних послуг за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками Світового Банку» від січня 2011 року, з поправками від липня 2014 року ("Посібник із  закупівель"). Торги є відкритими для всіх правоможних учасників, визначення яких наведено у Посібнику із закупівель. Крім того, слід враховувати пункти 1.6 і 1.7, в яких викладено політику Світового Банку щодо конфлікту інтересів.
 4. Кваліфікаційні вимоги до Учасників, а також членів спільних підприємств, субпідрядників та виробників:

Середній річний оборот: середній річний оборот, еквівалентний щонайменше одному  мільйону доларів США (1 млн.$), який вираховується як усі завірені платежі, отримані за контракти, які виконуються та/або виконані, протягом останніх трьох (3) років, починаючи з 1го січня 2014 року.

Загальний досвід: досвід виконання контрактів на проектування, поставку та монтаж у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, субпідрядника або головного підрядника протягом щонайменше шести (6) останніх років, починаючи з 1го січня 2011 року.

Спеціальний досвід: мінімальна кількість аналогічних контрактів, визначених далі за текстом, які були успішно та у достатній мірі завершені у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, головного підрядника або субпідрядника у період починаючи з 1го січня 2011 року та до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій: щонайменше два (2) контракти, кожен вартістю не менше шістсот тисяч доларів США (600 000 $).

Аналогічність визначається на основі фізичного обсягу, складності, методів/технології та/або інших характеристик, описаних у Розділі VI, Вимоги Замовника. Не допускається додавання кількох невеликих контрактів (вартістю менше, ніж зазначена у вимозі) з метою відповідності вимогам.

Достатньою мірою завершеними вважаються контракти, роботи за якими виконані на 80% та більше відсотків.

Для контрактів, у яких учасник брав участь у якості члена спільного підприємства або субпідрядника, при визначенні відповідності вимогам буде враховуватись тільки частка вартості учасника.

У випадку спільних підприємств сукупна вартість контрактів, завершених їх членами, не буде братися до уваги при визначенні відповідності вимозі щодо мінімальної вартості окремого контракту. Натомість кожен контракт, виконаний кожним членом, повинен відповідати вимозі щодо мінімальної вартості окремого контракту для окремих учасників. При визначенні відповідності спільного підприємства вимозі щодо загальної кількості контрактів, буде враховуватись лише сукупність контрактів, виконаних всіма членами, кожен з них вартістю еквівалентною або вищою за мінімальну необхідну вартість.

Фінансові ресурси: Учасник повинен продемонструвати доступ до або наявність фінансових ресурсів, таких як ліквідні активи, вільні матеріальні активи, кредитні лінії, а також інші фінансові засоби, відмінні від авансових платежів за контрактами, що відповідають наступним вимогам:

 • рух грошових коштів: сто сорок тисяч доларів США ($ 140 000); та
 • вимоги щодо загального руху грошових коштів та поточних зобов'язань за цим контрактом.

Участь у судових розглядах: учасник повинен надати повну інформацію щодо поточних та минулих судових або арбітражних розглядів, пов’язаних з контрактами, які були виконані або виконуються, за останні три (3) роки.  Сума усіх поточних судових розглядів не повинна у сукупності перевищувати тридцять відсотків (30%) власного капіталу учасника та буде розглядатися як вирішена не на користь учасника.

Історія невиконання контрактів: не мало місце невиконання контракту протягом останніх трьох (3) років до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій на основі всієї інформації щодо повністю вирішених спорів або позовів. Повністю врегульованим спором або позовом є такий, що був вирішений згідно з Порядком вирішення спорів по відповідному контракту, і при цьому учасник звернувся у всі можливі апеляційні інстанції.

Персонал: учасник повинен продемонструвати наявність персоналу на ключові посади, який відповідає вимогам, встановленим в Україні для відповідних професій, а також наступним критеріям щодо досвіду:

ПосадаЗагальний досвід роботи (років)Досвід вико- нання анало-гічної роботи (років)
1Керівник контракту105
2Монтажник обладнання котельних установок105
3Інженер контрольно-вимірю-вальних приладів та автоматики105
4Інженер-електро-технік105

 

Субпідрядники: субпідрядники/виробники наступних основних позицій обладнання або послуг повинні відповідати наступним мінімальним вимогам, зазначеним для таких позицій. Невідповідність цим вимогам призведе до відхилення субпідрядника.

ПозиціяМінімальні вимоги
1Проектні роботиЩонайменше два (2) роки досвіду у проектуванні котелень або інших об'єктів опалення/енергопостачання
2КотлиЩонайменше п'ять (5) років досвіду виробництва промислових котлів
3НасосиЩонайменше п'ять (5) років досвіду виробництва насосних агрегатів
4Дизель-генераториЩонайменше п'ять (5) років досвіду виробництва дизель-генераторів

 

У разі якщо учасник пропонує поставити та змонтувати котли, які не були виготовлені або вироблені таким учасником, учасник повинен надати дозвіл виробника за формою, наведеною у Розділі IV «Зразки форм», на підтвердження того, що учасник належним чином уповноважений виробником відповідних установок та обладнання або компоненту на поставку та монтаж такого обладнання у країні замовника. Учасник торгів повинен забезпечити відповідність виробника вимогам статей 4 та 5 ІУТ та вказаним вище мінімальним вимогам для відповідних позицій.

 

Пільги для вітчизняних товарів та/або субпідрядників не застосовуються.

Більш детальна інформація наведена у документації для конкурсних торгів.

 1. Зацікавлені правоможні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитися з документацією для конкурсних торгів за наступною адресою (1) з 9:00 до 16:00 за місцевим часом.
 2. Зацікавлені учасники можуть придбати повний комплект документації для конкурсних торгів шляхом направлення письмового запиту на вищевказану адресу після оплати неповоротного внеску у сумі 200,00 (двісті) доларів США або 5 400,00 (п'ять тисяч чотириста) гривень на вказані нижче рахунки. Документацію буде надіслано авіаційною поштою для міжнародної доставки та звичайною поштою або кур’єром по території України. Також документацію можна отримати за вказаною нижче адресою (1).
 3. Умови, викладені в Інструкціях учасникам торгів та Загальних умовах контракту, є умовами стандартної документації для конкурсних торгів Банку на Закупівлю проектування, поставки та монтажу установок з правками від квітня 2015 року.
 4. Конкурсні пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою (1) до 11:00 за місцевим часом 08 червня 2017 року. Всі конкурсні пропозиції повинні супроводжуватися гарантією конкурсної пропозиції у формі банківської гарантії на суму щонайменше 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) доларів США або еквівалентну суму у вільно конвертованій валюті. Подання конкурсних пропозицій електронними каналами не дозволяється. Пропозиції, подані пізніше встановленого часу, будуть відхилені.
 5. Конкурсні пропозиції будуть відкриті у присутності представників учасників, які побажають бути присутніми, об 11:00 за місцевим часом 08 червня 2017 року за вказаною нижче адресою (2).
 6. Адреси, на які робилися посилання:

Адреса (1):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» ДОР»

До уваги: пана Антона Панфілова, головного інженера

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 2 поверх, кабінет 7

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

Телефон: +3056-713-54-12

Факс: +3056-713-54-12

Адреса електронної пошти: panfilov_okp@i.ua


 

Адреса (2):

Комунальне підприємство "Дніпротеплоенерго" ДОР

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 3й поверх, конференц-зал

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна


 

Банківські рахунки:

Для переказів в українській гривні:

Рахунок: 26009300001041 у філії Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «Державний ощадний банк України»

МФО: 305482

ЄДРПОУ:  09305480

Адреса:  проспект Гагаріна, 115, Дніпро, Україна, 49050

Invitation for Bids

Ukraine

District Heating Energy Efficiency Project (UDHEEP)

 

Date:   April 20, 2017

Loan No: 8387-UA

IFB No: UDHEEP-DNP-IFB-04


 

 1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project that appeared in UN Development Business issue of September 8, 2014.
 2. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in US dollars towards the cost of Ukraine District Heating Energy Efficiency Project, and intends to apply part of the proceeds toward eligible payments under contract UDHEEP-DNP-ICB-04 for Technical Modernization of Boiler Houses in the City of Dnipro.
 3. Public Utility "Dniproteploenerho" of Dnipropetrovsk Regional Council" now invites sealed bids from eligible bidders for the design, manufacture, testing, delivery, installation, pre-commissioning and commissioning of plant and equipment for technical modernization of seven (7) boiler houses (“the Facilities”) in the City of Dnipro. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank's Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits& Grants by World Bank Borrowers, dated  January 2011 as revised through July 2014 Corrigenda (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
 4. Qualification requirements for Bidders, including members of joint ventures, subcontractors and manufacturers:

Average Annual Turnover: Minimum average annual turnover of one million US dollars (US$ 1 million) equivalent calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last three (3) years starting 1st of January, 2014.

General Experience: Experience under design, supply and installation contracts in the role of prime contractor, JV member, sub-contractor, or management contractor for at least the last six (6) years, starting 1st January, 2011.

Specific Experience: A minimum number of similar contracts specified below that have been satisfactorily and substantially completed as a prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor between 1st January, 2011, and application submission deadline: at least two (2) contracts each with a value of at least six hundred thousand US dollars (US$ 600,000).

The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology and/or other characteristics described in Section VI, Employer’s Requirements. Summation of number of small value contracts (less than the value specified under requirement) to meet the overall requirement will not be accepted.

Substantial completion shall be based on 80% or more works completed under the contract.

For contracts under which the bidder participated as a joint venture member or sub-contractor, only the bidder’s share, by value, shall be considered to meet this requirement. In the case of JV, the value of contracts completed by its members shall not be aggregated to determine whether the requirement of the minimum value of a single contract has been met. Instead, each contract performed by each member shall satisfy the minimum value of a single contract as required for single entity. In determining whether the JV meets the requirement of total number of contracts, only the number of contracts completed by all members each of value equal or more than the minimum value required shall be aggregated

Financial resources: The Bidder must demonstrate access to, or availability of, financial resources such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means, other than any contractual advance payments to meet:

 • the following cash-flow requirement: one hundred forty thousand US dollars (US$ 140 000); and
 • the overall cash flow requirements for this contract and its current commitments.

Litigation History: A Bidder shall provide complete information on all the current and past litigations or arbitrations due to the contracts performed or contracts in progress for the last three (3) years. All pending litigation shall in total not represent more than thirty percent (30%) of the Bidder’s net worth and shall be treated as resolved against the Bidder.

History of non-performing contracts: Non-performance of a contract did not occur within the last three (3) years prior to the deadline for bid submission, based on all information on fully settled disputes or litigation.  A fully settled dispute or litigation is one that has been resolved in accordance with the Dispute Resolution Mechanism under the respective contract, and where all appeal instances available to the bidder have been exhausted.

Personnel: The Bidder must demonstrate that it will have the personnel for the key positions that comply with qualification requirements established in Ukraine for respective profession and meet the following experience criteria:

No.PositionTotal Work Similar

Experience (years)

In Similar Works Experience

(years)

1Contract Manager105
2Fitter of Boiler Installations Equipment105
3Instrumentation, Control and Automation Engineer105
4Electrical Engineer105

 

Subcontractors: Subcontractors/manufacturers for the following major items of supply or services must meet the following minimum criteria, herein listed for that item. Failure to comply with this requirement will result in rejection of the subcontractor.

Item No.Description of ItemMinimum Criteria to be met
1Design worksAt least two (2) years of experience in design of boiler houses or other heat and/or energy facilities
2BoilersAt least five (5) years in manufacturing of industrial boilers
3PumpsAt least five (5) years of experience in manufacturing of pumpsets
4Diesel GeneratorsAt least five (5) years of experience in manufacturing of diesel generators

 

In the case of a Bidder who offers to supply and install boilers that the Bidder did not manufacture or otherwise produce, the Bidder shall provide the manufacturer’s authorization, using the form provided in Section IV (Bidding Forms), showing that the Bidder has been duly authorized by the manufacturer or producer of the related plant and equipment or component to supply and install that item in the Employer’s country. The Bidder is responsible for ensuring that the manufacturer or producer complies with the requirements of ITB 4 and 5 and meets the minimum criteria listed above for that item.

Margin of preference for domestic goods and/or contractors shall not be applied.

Additional details are provided in the Bidding Documents.

 1. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the following address (1) from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. local time.
 2. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders upon submission of a written application to the above address and upon payment of a non-refundable fee of US$ 200.00 (two hundred US dollars) or UAH 5 400.00 (five thousand four hundred Ukrainian Hryvnia) to the bank accounts stated below. The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail or courier for local inland delivery or can be picked from the address (1) below.
 3. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents for Procurement of Plant Design, Supply, and Installation, revised April 2015.
 4. Bids must be delivered to the address (1) provided below before 11:00 a.m. local time
  June 08, 2017. All bids must be accompanied by a bid security in the form of bank guarantee of at least US$ 15,000 (fifteen thousand US dollars) or its equivalent in a freely convertible currency. Electronic bids are not permitted. Late bids will be rejected.
 5. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 11:00 a.m. local time on June 08, 2017 at the address (2), stated below.
 6. The addresses referred to above are:

Address (1):

Public Utility "Dniproteploenerho" of Dnipropetrovsk Regional Council"

Attention: Mr. Anton Panfilov, Chief Engineer

Street Address: 7 Feodosiyivska Street

Floor/Room number: 2nd floor, Room 7

City: Dnipro

ZIP Code: 49005

Country: Ukraine

Telephone: +3056-713-54-12

Facsimile number: +3056-713-54-12

Electronic mail address: panfilov_okp@i.ua

 

Address (2):

Public Utility "Dniproteploenerho" of Dnipropetrovsk Regional Council "

Street Address: 7 Feodosiyivska Street

Floor/Room number: 3rd floor, Conference Room

City: Dnipro

ZIP Code: 49005

Country: Ukraine

 

Bank Accounts:

For transfers in Ukrainian Hryvnia:

Account: 26009300001041 at the Branch - Dnipropetrovsk Regional department of   State Savings Bank of  Ukraine  Public Joint  Stock  Company

MFO: 305482

EDRPOU:  09305480

Address:  115, Gagarina Avenue, Dnipropetrovs`k, Ukraine, 49050