Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2014 року № 586-28/VI „Про обласну програму „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки” (зі змінами)

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою набуття фахівцями керівного складу лікувально-профілактичних закладів області спеціальних знань та навичок управлінців для ефективної роботи в умовах сучасних галузевих змін, зокрема, володіння інноваційними методами управління, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, беручи до уваги висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства, обласна рада  в и р і ш и л а: