П Р О Т О К О Л № 8 засідання постійної комісії ради від 11 жовтня 2017 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації

Присутні члени комісії:

Кужман О.М., Салащенко І.М, Єсаулов Г.О., Хватова О.В,           Воронін С.А.

 

Відсутні члени комісії:  Шовгеля О.М.