П Р О Т О К О Л № 18 засідання постійної комісії ради “09” жовтня 2020 року

Присутні члени комісії: Захорольський О.І., Дорохін В.І.,  Доценко І.І.,  

Відсутні члени комісії: Жук Д.А., Томчук О.В.