П Р О Т О К О Л № 24 засідання постійної комісії ради від 22 липня 2019 року

Присутні: Сиченко В.В., Дацько Т.Ф., Щокін В.П.,

Юнкевич О.О. (взяв участь у засіданні комісії, починаючи з розгляду другого питання порядку денного)

Відсутні: Прохоренко В.А.

 

Головував: голова постійної комісії Сиченко В.В.