Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2014 року № 588-28/VI „Про Комплексну програму соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015 – 2019 роки”

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про соціальні послуги”, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Про Національну поліцію”, з метою підтримки членів сімей поліцейських, які загинули під час виконання службових обов’язків та осіб, які виконували основні завдання та повноваження, що були визначені Законом України „Про міліцію”, та загинули під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, ураховуючи звернення облдержадміністрації, висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці, обласна рада

в и р і ш и л а: