«Про деякі питання закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області»

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Кодексом законів про працю України, Цивільним та Господарським кодексами України, Постановою Кабінету Міністрів України від               27 грудня 2017 року № 1094 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішенням Дніпропетровської обласної ради від                   23 березня 2007 року № 123-7/V „Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, зважаючи на висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства, обласна рада в и р і ш и л а: