Розпорядження №357-Р від 27.11.2017 року Про проведення інвентаризації

Керуючись Законом України від 16 липня 1999 року № 996-XIV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобовʼязань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02 вересня 2014 року  № 879: