СПІЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ №211-Р від 21.08.2017 року Про затвердження плану заходів щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Керуючись Житловим кодексом Української РСР, Цивільним кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, з метою забезпечення соціального захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа: