ОГОЛОШЕННЯ про добір кандидатур для включення до складу комісії з проведення конкурсного добору керівника ,,Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання ,,Фтизіатрія”

Керуючись законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, Дніпропетровська обласна рада розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії (далі – комісія) з добору керівника комунального підприємства ,,Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання ,,Фтизіатрія”  Дніпропетровської обласної ради” представників від:

Дніпропетровської обласної ради (три особи);

трудового колективу відповідного закладу охорони здоров’я, обраних на загальних зборах трудового колективу (три особи);

галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління шляхом жеребкування.

Членом комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку;

накладене адміністративне стягнення за корупційне або пов’язане з  корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним    рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів згідно з Законом України ,,Про запобігання корупції”.

Документи, які подаються до обласної ради:

лист у довільній формі, підписаний головуючим на загальних зборах трудового колективу, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу комісії;

витяг з протоколу загальних зборів про обрання зазначених кандидатур;

лист у довільній формі, підписаний керівником галузевої професійної спілки, громадського об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності, із зазначенням чотирьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу комісії;

копія статуту галузевої професійної спілки, громадського об’єднання;

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для галузевої професійної спілки, громадського об’єднання);

звернення незалежного експерта у сфері охорони здоров’я з проханням включення до складу конкурсної комісії з наданням документів, що підтверджують відповідний рівень кваліфікації.

Термін подання пропозицій до 28 жовтня 2020 року.

Жеребкування з визначення осіб до складу конкурсної комісії з числа представників галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я відбудеться 29 жовтня 2020 року.

Про місце проведення жеребкування буде повідомлено додатково.

Телефон для довідок: (056) 742-75-46.