ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства „Дніпропетровська філармонія ім. Л.Б. Когана” Дніпропетровської обласної ради”

Відповідно до Закону України ,,Про культуру” Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства „Дніпропетровська філармонія ім. Л.Б. Когана” Дніпропетровської обласної ради”.

Документи на учать у конкурсі приймаються з 10 вересня 2020 року до  09 жовтня 2020 року.

Початок формування конкурсної комісії з 10 вересня 2020 року.

Конкурсний добір починається 10 вересня 2020 року та закінчується не пізніше 09 листопада 2020 року.

Умови проведення конкурсу:

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку підприємства на один і п’ять років.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;

мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькими особами або членом сім’ї  керівників органу управління.

Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних”;

автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), номер телефона для зв’язку та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копію паспорта, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційних листа довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми;

копію трудової книжки.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу Дніпропетровської обласної ради: просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004, телефон для зв’язку: (056) 742-75-46, електронна адреса: info@oblrada. dp.gov.ua з поміткою ,,документи на участь у конкурсі”.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів для участі в конкурсі:

вища освіта;

стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

володіння державною мовою;

здатність за своїми діловими, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу  підприємства, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу додаються.

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити її професійні чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

заява-культура       Умови Філармонія    фин    фин1    фин2    фин3     S0100113 Ф1. Баланс.pdf 2019р.       S0100213 Ф2.      Звіт про фінансові результати (в тисячах).pdf 2019р.        S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).pdf 2019р.           S0104008 Ф4.          Звіт про власний капітал.pdf 2019р.               S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності.pdf 2019р               S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_.pdf 2019р.