ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

Керівника (директора) комунального підприємства „Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: пл. Соборна, 14, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49005, Україна).

Основним напрямом роботи є: надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг третинної/високоспеціалізованої стаціонарної  медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду.

Структура підприємства: Адміністративний персонал, терапевтичне відділення: гастроентерологія, ревматологічне, кардіології, палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення, неврологічне № 1, неврологічне № 2, неврологічне для хворих з порушенням МК, алергології, пульмонологічне, ендокринології, психоневрологічне для хворих Чорнобильського контингенту, нефрологічне, діалізу (хр. гемодіалізу та амбулаторного діалізу), радіонуклідної діагностики і терапії, відділ дисп. з мед. забезпечення осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; параклінічне відділення: фізіотерапевтичне, лікувальної фізкультури, функціональної і УЗ діагностики, ендоскопічне, рентген-діагностичне, рентген радіологічне, служба харчування; клініко-діагностична лабораторія, провізор, епідеміолог, загально-лікарняний персонал, кабінет сурдологічний та вушного протезування, кабінет телемедичних консультацій, стоматологічне відділення для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, кабінет ,,Діабетична стопа”, кабінет репродуктивного здоров’я; хірургічні відділення: нейрохірургії № 1, 2, нейрохірургічне хірургії хребта і спинного мозку, отоларингологічне № 1, отоларингології № 2 (онгологічне), стоматології (ЩЛХ), ортопедо-травматологічні № 1,2, хірургії № 1,2, хірургії № 1,2, хірургії судин, ендокринної хірургії, мікрохірургії вуха, операційний блок, відділення діагностичне, ургентичний операційний блок, рентген-хірургічний блок; Анестезіології з ліжками інтенсивної терапії № 1,2,3, інтенсивної терапії для хворих з гнійно-септичною патологією, інтенсивної терапії політравми, приймально-діагностичне відділення, відділення інтенсивної терапії гіпербаричної оксигенації, анестезіології для надання екстреної медичної допомоги, анестезіологічна група, обласна консультативна поліклініка, пересувна лікарська амбулаторія; акушерське відділення, відділення гінекології, відділення урології № 1, відділення урології № 2 (онкологічне), служба переливання крові, відділення інтенсивної терапії дня новонароджених акушерського стаціонару, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для жінок акушерського стаціонару, анестезіологічна група, відділення патології вагітних, адміністративно-господарська служба.

Кошторисні призначення на 2020 рік: 92 531 735,94 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 20 липня 2020 року по 03 серпня 2020 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 04 серпня 2020 року о 10.00 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 05 серпня 2020 року о 10.00.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

додаток-1    додаток-2    додаток-3    додаток-4