ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

Генерального директора комунального закладу ,,Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: вул. Космічна, 13, м. Дніпро)

Основним напрямом роботи є:  Здійснення висококваліфікованої стаціонарної та консультативної допомоги дитячому населенню області, надання екстреної невідкладної допомоги дітям при гострих та реактивних станах, лікування супутніх захворювань.

Структура підприємства: Генеральний директор, медичний директор, начальник служби з педіатричної частини: інфекційно-боксоване відділення, нефрологічне відділення, гастроентерологічне відділення, пульмонологічне відділення, кардіоревматологічне відділення, бактеріологічна лабораторія, приймальне відділення, харчоблок; начальник служби з хірургічної роботи: хірургічне відділення, ендовідеохірургічне відділення, відділ реконструктивної хірургії та онкології, відділення травматології, відділення ортопедії, нейрохірургічне відділення, урологічне відділення, відділення невідкладної допомоги травмпунктом, операційний блок, відділ малоінвазійних методів діагностики та лікування; начальник служби з організаційно-методичної роботи: консультативна поліклініка, відділ гіпербаричної оксигенації, фізіотерапевтичне відділення, відділення рентгенології, відділення ультразвукової діагностики, кабінет комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, кабінет лікувальної діагностики, організаційно-методичний відділ, обласний центр реабілітації дітей з порушеннями слуху та мови; начальник служби з інтенсивної терапії, онкогематології: відділення анестезіології, відділення анестезіології для інтенсивної терапії, РКЦ, відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, відділення гематології, відділення реконструктивної хірургії, клініко-діагностична лабораторія, патологоанатомічне відділення; головна медична сестра.

Кошторисні призначення на 2019 рік:  127 855 885,00 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, як кандидата на посаду, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 13 червня 2019 року по 27 червня 2019 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд конкурсною комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 02 липня 2019 року о 10.00 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 04 липня 2019 року о 10.00.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

додаток 1  додаток 2  додаток 3  додаток 4