ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу освіти ,,Дніпропетровський обласний медичний ліцей-
інтернат ,,Дніпро” (місцезнаходження: вул. Севастопольська, 17, м. Дніпро (корпус 4 Медичної академії);
комунального закладу освіти „Марганецький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження:
вул. Маяковського, 5, м. Марганець, Дніпропетровська обл.);
комунального закладу освіти ,,Першотравенська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: вул. Шкільна, 12, м. Першотравенськ, Дніпропетровська обл.);
комунального закладу освіти ,,Навчально-реабілітаційний центр № 6” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги,30).
Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем не нижче магістра, стаж педагогічної роботи – не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан не мав перешкоджати виконанню професійних обов’язків.
Умови оплати праці:
посадовий оклад, надбавки та підвищення розраховуються згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та Постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами.
Для участі в конкурсі подаються такі документи:
письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;
автобіографія та/або резюме (за вибором претендента);
копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
копія (копії) документа (документів) про вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу загальної середньої освіти, установлені чинним законодавством України;
копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
мотиваційний лист, складений у довільній формі;
конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;
довідка про відсутність судимості станом на дату подання документів;
попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;
заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів;
фотокартки 6х4 (2 шт.);
інформація про особисту адресу електронної пошти та номер телефона для зворотнього зв’язку.
Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.
Конкурсна пропозиція має містити проект плану перспективного розвитку закладу загальної середньої освіти (на два – шість років), на посаду керівника якого оголошено конкурс, яким передбачаються:

план заходів зі здійснення управлінської діяльності з вирішення ключових проблем
розвитку закладу загальної середньої освіти, шляхів поліпшення матеріально-технічної
бази, раціонального використання ресурсів, створення сучасних умов організації
освітнього процесу;
пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності
закладу загальної середньої освіти, механізмів залучення додаткових фінансових і
матеріальних ресурсів, розширення партнерських зв’язків;
пропозиції (відомості) стосовно очікуваної динаміки поліпшення основних
показників діяльності закладу загальної середньої освіти.
Визначені документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з
довіреністю особа) упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.
Документи приймаються з 10 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року за адресою:
просп. Олександра Поля, 2, кім. 514, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.
Про місце, час проведення співбесіди буде повідомлено додатково.
Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

 

додаток 1 Додаток 2 Додаток 3