ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до статті 42 Закону України ,,Про вищу освіту” Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу ,,Дніпропетровський коледж культури і мистецтв” Дніпропетровської обласної ради”. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою та мають стаж роботи на посадах педагогічних (науково-педагогічних) працівників у закладах вищої освіти не менш як десять років.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

заява про участь у конкурсі на ім’я голови обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України ,,Про вищу освіту”; особовий листок обліку кадрів з фотографією розміром 3х4; автобіографія; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №  1465; довідка про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копія паспорта, засвідчена претендентом; копія трудової книжки; письмова згода на збір та обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), засвідчуються за місцем роботи. Документи на участь у конкурсі приймаються до 04 квітня 2019 року.

Документи надсилати на адресу: Дніпропетровська обласна рада, просп. Олександра Поля, 2,  м. Дніпро, 49004. Дата проведення виборів – 18 квітня 2019 року.