ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

директора комунального закладу ,,Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, 8, м. Дніпро).

Основним напрямом роботи є:  Розповсюдження наукової медичної інформації та акумуляція медичних знань, надання широкого доступу до документальних ресурсів як у Закладі, так і дистанційно, здійснення організаційно-методичного керівництва медичними бібліотеками лікувально-профілактичних закладів, медичних коледжів області.

Структура підприємства: Адміністративний апарат, відділ комплексного бібліотечного обслуговування, відділ комплектування, наукової обробки літератури та каталогів, відділ інформаційної підтримки відділених користувачів, відділ науково-інформаційного забезпечення охорони здоров’я області, відділ редакційно-видавничої та методичної діяльності.

Кошторисні призначення на 2019 рік:  3 673 300, 00 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта (спеціаліст, магістр) галузі знань ,,Культура і мистецтво” або ,,Охорона здоров’я”, стаж роботи у сфері культури не менше 3 років, у разі наявності вищої освіти в галузі знань ,,Охорона здоров’я” стаж роботи на керівних посадах в закладах охорони здоров’я не менше 3 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 15 травня 2019 року по 30 травня 2019 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 04 червня 2019 року о 10.45 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 06 червня 2019 року о 11.30.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

додаток 1  додаток 2  додаток 3  додаток 4