ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

 директора  комунального підприємства ,,Спеціалізований Центр медико-соціальної реабілітації дітей” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: вул. 20 років Перемоги, 3, м. Дніпро)

Основним напрямом роботи є: Надання консультативно-діагностичної та методичної допомоги з питань медико-соціальної реабілітації дітей з ураженням нервової системи, порушенням психіки, мови та опорно-рухового апарату, в тому числі батькам дітей.  Проведення навчання методикам реабілітації батьків, дітей та дітей-інвалідів.

Структура підприємства: Адміністративно-управлінський персонал, кабінет обліку та медичної статистики, статистик медичний, кабінет прийому дітей, відділення медичної реабілітації, лікар-невролог дитячий, лікар-педіатр, лікар-психіатр дитячий,                      лікар-ортопед-травматолог дитячий, сестра медична старша, сестра медична, молодша медична сестра з догляду за хворими, ізолятор № 1, ізолятор № 2, фізіотерапевтичне відділення, лікар-фізіотерапевт, лікар з лікувальної фізкультури, сестра медична з фізіотерапії, сестра медична з ЛФК, сестра медична з масажу, психолого-педагогічне відділення, старший вихователь, практичний психолог, керівник музичний, вихователь, вчитель-дефектолог логопед, бухгалтерська служба, господарсько-обслуговуюча служба, харчоблок, пральня.

Кошторисні призначення на 2019 рік:  23 039 671,00 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, як кандидата на посаду, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 19 червня 2019 року по 05 липня 2019 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд конкурсною комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 23 липня 2019 року о 11.00 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 25 липня 2019 року о 11.30.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

додаток 1  додаток 2 додаток 3  додаток 4