Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та Порядку видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 15, 43 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, статті 91Закону України„Про природно-заповідний фонд України”, статті 1 Закону України „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”,
статті 41Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, з метою врегулювання питання спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, зважаючи на висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології та енергозбереження та постійної комісії обласної ради з питань використання природних ресурсів, обласна рада в и р і ш и л а: