Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету”
(зі змінами), розглянувши й обговоривши поданий обласною державною адміністрацією проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік, виходячи з аналізу поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі області з урахуванням тенденцій останніх місяців, висновків та рекомендацій постійних комісій обласної ради, пропозицій, висловлених депутатами під час обговорення, обласна рада в и р і ш и л а: