Про регіональну програму інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2020 – 2022 роки

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, керуючись законами України „Про Національну програму
інформатизації”, „Про державні цільові програми”, постановами Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 „Про затвердження
Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, від
12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та
виконання регіональної програми і проекту інформатизації”,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року
№ 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні”, ураховуючи звернення облдержадміністрації, висновки й
рекомендації постійної комісії обласної ради з питань будівництва,
транспорту, зв’язку та благоустрою, обласна рада в и р і ш и л а:

Додаток 1

Додаток 2

Програма