Розпорядження № 293-Р від 25.11.2019 Про проведення інвентаризації

Керуючись Законом України від 16 липня 1999 року № 996-XIV „Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, відповідно до
Положення про інвентаризацію активів та зобовʼязань, затвердженого
наказом Мінфіну України від 02 вересня 2014 року № 879: