СПІЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ від 18 травня 2020 року № Р-314/0/3-20/99-Р Про затвердження Положення про надзвичайну протиепідемічну комісію при Дніпропетровській обласній державній адміністрації та Дніпропетровській обласній раді

Керуючись законами України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних

хвороб”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в

Україні”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1501 “Про затвердження Типового положення про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній

державній адміністрації” (із змінами), у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Дніпропетровської області: