П Р О Т О К О Л № 1 засідання постійної комісії ради 23 грудня 2020 року

Присутні: Коломоєць А.О., Любоненко Ю.В., Корнякова Т.В., Гиренко Л.А., Сергєєв З.С.

Відсутні: Охендовський М.В., Пустова М.І.