П Р О Т О К О Л № 10 засідання постійної комісії обласної ради від 21 червня 2016 р.