П Р О Т О К О Л № 10 засідання постійної комісії обласної ради від 30 листопада 2016 року

Присутні члени комісії:

Палош А.А., Солопов С.О., Мороз С.М., Мурашко К.В., Іскендеров І.Р., Барсук О.М., Нестеренко Л.В., Бєліков К.А.