П Р О Т О К О Л № 12 засідання постійної комісії ради від 26 жовтня 2016 року

Присутні члени комісії: Астіон В.М., Мороз О.І., Шинкевич В.Г., Белік В.М.