П Р О Т О К О Л № 15 засідання постійної комісії ради від 14 липня 2017 року

Присутні члени комісії: Бородін В.В., Гайворонський А.М., Антіпов В.М., Водолазький А.М., ХорішкоВ.ВБондарчук В.Г.