П Р О Т О К О Л № 16 засідання постійної комісії ради від 06 вересня 2017 року

Присутні члени комісії:Бородін В.В., Гайворонський А.М., Антіпов В.М., Водолазький А.М.,Бондарчук В.Г.