П Р О Т О К О Л № 16 засідання постійної комісії обласної ради від 26 жовтня 2016 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Ульяхіна А.М., Саганович Д.В., Орлов С.О., Петросянц М.М., Плахотнік О.О., Войтов Г.О., Мазан Ю.В.