П Р О Т О К О Л № 19 засідання постійної комісії обласної ради від 29 листопада 2016 року

Присутні члени комісії: Томчук О.В., Погосян В.Е., Туровська І.Л.,  Бутківський В.В., Романенко В.І., Юревич Т.А.