П Р О Т О К О Л № 22 засідання постійної комісії обласної ради від 08 грудня 2016 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Жадан Є.В., Саганович Д.В., Буряк І.О. Петросянц М.М., Плахотнік О.О., Войтов Г.О. (телеконференція).