П Р О Т О К О Л № 25 засідання постійної комісії обласної ради від 27 грудня 2016 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Жадан Є.В., Саганович Д.В., Орлов С.О., Буряк І.О., Мартиненко Є.А., (телеконференція), Петросянц М.М., Плахотник О.О.