П Р О Т О К О Л № 3 засідання постійної комісії ради від 10 жовтня 2016 року

Присутні члени комісії:

Кужман О.М., Воронін С.А., Єсаулов Г.О., Хватова С.В.