П Р О Т О К О Л № 3 засідання постійної комісії обласної ради від 25 жовтня 2016 року

Присутні члени комісії: Захорольський О.І., Мисягін Ю.М., Доценко І.І., Адамський А.П.

Протокол № 3