П Р О Т О К О Л № 31 засідання постійної комісії обласної ради від 22 березня 2017 року