П Р О Т О К О Л № 5 засідання постійної комісії ради від 28 листопада 2016 року

Присутні члени комісії:

Кужман О.М., Єсаулов Г.О., Воронін С.А., Салащенко І.М – телеконференція.