П Р О Т О К О Л № 8 засідання постійної комісії обласної ради від 18 травня 2016 р.