П Р О Т О К О Л № 8 засідання постійної комісії ради від 01 грудня 2016 року

Присутні: Сиченко В.В., Прохоренко В.А., Щокін В.П.

Відсутні: Дацько Т.Ф., Юнкевич О.О.