П Р О Т О К О Л № 9 засідання постійної комісії обласної ради від 27 жовтня 2016 року

Присутні члени комісії:

Палош А.А,, Мороз С.М., Риженко С.А., Бєліков К.А., Нестеренко Л.В., Іскендеров І.Р., Барсук О.М.