П Р О Т О К О Л № 15 засідання постійної комісії ради від 07 грудня 2018 року

Присутні члени комісії:
Широких Олександр Сергійович , Шепілов Микола Васильович , Мухтаров
Гошгар Аладдін – огли, Геккієв Артур Долхатович, Демура Антон Львович
Відсутні члени комісії: Дубовик Віктор Анатолійович , Муксімов Андрій
Олександрович