П Р О Т О К О Л № 17 засідання постійної комісії ради від 22 жовтня 2019 року