П Р О Т О К О Л № 19 засідання постійної комісії ради „27” березня 2020 року