П Р О Т О К О Л № 23 засідання постійної комісії ради від 01 листопада 2017 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці

Присутні члени комісії:

Гугніна О.О., Янушкевич Т.В., Пучка А.Д.,Тимошенко В.В., Ковальова Л.П.

 

Відсутні члени комісії:

Юнак С.І.