П Р О Т О К О Л № 29 засідання постійної комісії ради від 12 червня 2018 року

Присутні члени комісії:

Гугніна О.О., Янушкевич Т.В., Пучка А.Д.,Тимошенко В.В., Ковальова Л.П.

 

Відсутні члени комісії:

Юнак С.І.